Paardentandarts CEqD Romeo Vangoethemd
Paardenosteopaat EDO Lisbeth Wijnants

Ekibalance

Voor een gezonder paard, betere prestaties en een fijnere samenwerking!

 

Under construction

 

Osteopathie
“The processes of life must be kept in motion.” — A.T. Still, Philosophy of Osteopathy

Wat is osteopathie?

Osteopathie is de kunst, via manuele technieken, het zelfhelende vermogen van het hele lichaam te stimuleren en zijn afweer te verhogen zodat gezondheid en balans herwonnen worden.


Zoals deze definitie het al zegt: osteopathie is veel meer dan enkel de mobiliteit in het bewegingsstelsel (skelet en spieren). De osteopaat streeft er naar de mobiliteit in alle weefsels (spieren, gewrichten, organen, fascia,...) van het lichaam te herstellen.


Er wordt dus niet enkel gewerkt op het musculo-skeletaal (pariëtaal) stelsel, maar ook op de organen (visceraal) en het zenuwstelsel, hersenvliezen,... (cranio-sacraal).Bij verlies van mobiliteit, in geval van een blokkade, ontstaan er functiestoornissen: de normale doorbloeding en innervatie (informatieoverdracht) van het weefsel zijn verstoord.  Gevolg: op korte termijn zwelling, ontsteking, minder goed functioneren van een orgaan,...; op lange termijn: beschadiging/verandering van het weefsel: artrose, fibrose, verkalking,...

Hoe ontstaan deze blokkades?  Trauma, overstrekking, stress, pijn,...

Het doel van de osteopathie is dan ook alle bewegingsverlies in het lichaam op te sporen en op te heffen via manuele diagnostische en therapeutische technieken.Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie.

Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen.

Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met een grote fijngevoeligheid. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.

Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes.


Principes

De osteopathie is voornamelijk gestoeld op volgende principes:

1) De wisselwerking tussen structuur en functie
Het intact zijn van een structuur is essentieel voor het goed functioneren ervan. Het goed functioneren is essentieel voor het behoud van de structuur.

2) Het lichaam is een biologische eenheid
Alle structuren en alle functies zijn met elkaar onafscheidelijk verbonden. Het lichaam wordt in de osteopathie dan ook holistisch, in zijn geheel, benaderd. Een probleem in ons lichaam zorgt niet alleen voor lokale veranderingen maar ook "op afstand".

3) Het lichaam bezit zelfregulerende mechanismen
Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houden. We zijn er ons niet van bewust dat ons lichaam permanent vecht tegen alle mogelijke agressies, zoals klimaatsveranderingen, microben, de zwaartekracht, etc. Door bewegingsverliezen van alle structuren te behandelen slaagt de osteopaat erin deze zelfgenezende krachten te stimuleren.

4) Belang van het circulatiestelsel
Een blokkade veroorzaakt een gebrek in de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen van en naar het weefsel.  Hierdoor kan op korte termijn ontsteking, zwelling,... onstaan. Langdurig veroorzaakt dit een verandering van het weefsel, wat vaak gelijkstaat aan onherroepelijke beschadiging.Osteopathie voor paarden

 
Osteopathie voor paarden is ontstaan uit de humane osteopathie, waarbij de technieken werden ontworpen en aangepast aan de specifieke eigenschappen van de anatomie en fysiologie van het paardenlichaam.

Voor de behandeling van paarden gaan we uit van een osteopatische benadering, soms aangevuld met het behandelen van meridianen en acupunctuurpunten zoals uitgevoerd in de shiatsu.  Diagnose/behandeltechnieken vanuit de Westerse visie van de osteopathie en de Oosterse visie van de shiatsu sluiten goed op elkaar aan


Osteopathie voor paarden kan nuttig zijn bij:

 • Kreupelheid
 • Rugproblemen
 • Spier– en gewrichtsproblemen
 • Kolieken of andere spijsverteringsproblemen
 • Orgaandisfuncties 
 • Ondersteuning bij revalidatie van ziekte of letsels
 • Littekens
 • Verbetering van het immuunsysteem
 • Lusteloosheid
 • Depressie
 • Gedragsproblemen
 • Allergie

Aangezien het paard niet kan zeggen waar hij ongemak heeft en sommige paarden pas gedragsproblemen, kreupelheid... gaan vertonen als de problemen al vergevorderd zijn is het aan te raden elk paard preventief jaarlijks te laten nakijken/behandelen, dus ook zonder zichtbare symptomen ter behoud van mobiliteit.