top of page

Gebitsverzorging: analyse


De gebitsbehandeling

Bij de behandeling van het paardengebit wordt de mond zo goed mogelijk in balans gebracht met als doel het herstellen van de occlusie (het goed op elkaar passen van de kauwvlakken) om een optimale kauwbeweging mogelijk te maken.

De occlusie wordt dan ook meerdere malen getest tijdens de behandeling, zowel op het oog als op het gevoel met de handen.

Materialen

Om een optimale balans te bereiken wordt er gebruik gemaakt van zowel manuele vijlen als elektrisch gestuurde boren. Om alle tanden goed te kunnen bereiken is het essentieel vijlen en boren te hebben in allerlei vormen en maten.

Daarnaast heeft een goede paardentandarts nood aan een goede mondklem (speculum) en een sterke koplamp om goed in de mond te kijken.


Als finishing touch beschikken we ook over een endoscoop, waarmee beelden en opnamen in de mond gemaakt kunnen worden. Hierdoor kan elke tand afzonderlijk goed bekeken worden

Elektrisch of manueel

De keuze voor elektrisch gestuurde boren of manuele vijlen is afhankelijk van de problemen die het paard heeft.

De manuele vijlen volstaan bij gewoon onderhoud van het paardengebit: het wegraspen van scherpe kanten en eventueel kleine haken.


Bij grotere problemen (grote haken, rampen, snijtandcorrecties...) is het gebruik van elektrisch materiaal aangewezen, aangezien het efficiënter werkt, meer verfijning mogelijk maakt en ook de mogelijkheid biedt om de laatste kiezen, helemaal achteraan in de mond, nauwkeurig te corrigeren, wat met manuele vijlen gewoon onmogelijk is indien er rampen op de achterste kiezen aanwezig zijn.


Er gaan wel eens geruchten dat de elektrisch gestuurde boren de temperatuur in de tand zou verhogen en deze beschadigd kan raken. Hier is echter veel onderzoek naar gedaan. Men kwam hierbij tot de conclusie dat men al geruime tijd op dezelfde tand moet boren om de temperatuur te laten stijgen. 


Een paardentandarts die een degelijke opleiding genoten heeft en een goede hand ontwikkeld heeft, weet hoe hij daar mee om moet gaan en hierbij zal het gebruik van de elektrische boren enkel in het voordeel van het paard spelen door de fijnere afwerking en balans die mogelijk gemaakt wordt.

bottom of page